Nature Photography
Uw reisleider
Philip Hessing logo
  •  
  • © 2022 Philip Hessing Natuurfotografie Algemene Voorwaarden 0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden fotoreizen en workshops

1. Aanmelding en inschrijving fotoreis of workshop
Aanmelding voor een fotoreis of workshop verloopt via het invullen van het online aanmeldingsformulier. Tijdens deze aanmelding stemt u in met de Algemene Voorwaarden van Philip Hessing Natuurfotografie zoals hier beschreven. Uw aanmelding wordt door Philip Hessing Natuurfotografie bevestigd waarna uw aanmelding bindend is.

2. Duur van de overeenkomst en betaling
Deze overeenkomst is geldig tot de einddatum van de fotoreis of workshop. Kosten voor de fotoreis of workshop dient na bevestiging van deelname betaald te worden, doch uiterlijk voor aanvangsdatum.

3. Annulering
Deelnemer kan op elk moment aangeven bij nader inzien geen deel te willen nemen aan de fotoreis of workshop. Deze annulering dient per mail te geschieden. Bij annulering kan deelnemer aanspraak maken op restitutie van een deel van de kosten. Hierbij geldt dat:
Bij annulering van een workshop tot 20 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 25%;
Bij annulering van een workshop tot 8 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 65%;
Bij annulering van een workshop vanaf 7 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100%;

Bij fotoreizen of workshops van 2 of meerdere dagen bedragen de annuleringskosten tot 45 dagen voor aanvang 35%;
Bij fotoreizen of workshops van 2 of meerdere dagen bedragen de annuleringskosten vanaf 45 dagen voor aanvang 95%;

Als alternatief behoort het tot de mogelijkheden dat deelnemer aangeeft iemand anders namens betreffende deelnemer deel te willen laten nemen.

4. Aanpassing van het programma
Aanpassing of verandering van het programma is ten aller tijden mogelijk.

5. Afgelasten van een fotoreis of workshop
Philip Hessing Natuurfotografie is bevoegd op het laatste moment een workshop te annuleren, als het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, of indien er andersoortige omstandigheden optreden. Indien Philip Hessing Natuurfotografie de workshop of fotoreis geen doorgang laat vinden dan zal zo snel mogelijk de reeds betaalde kosten gerestitueerd worden.

6. Aansprakelijkheid
Deelname vindt plaats op eigen risico. De begeleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of schade die ontstaat. Bij slecht weer, waardoor fotografische mogelijkheden beperkt kunnen worden, is het niet mogelijk om kosten van deelname terug te vorderen. Indien deelnemer gebruik maakt van apparatuur die door Philip Hessing Natuurfotografie beschikbaar gesteld wordt en er, bijvoorbeeld door nalatigheid, schade aan deze apparatuur ontstaat is deelnemer hiervoor aansprakelijk.

7. Privacybescherming
Aanmelding- en contactgegevens worden door Philip Hessing Natuurfotografie opgeslagen om de boeking in behandeling te nemen en contact met deelnemer op te nemen. Philip Hessing Natuurfotografie zal beschikbaar gestelde gegevens niet aan derden verhandelen of beschikbaar stellen.


Stacks Image 681